USA kan ikke magte at ændre sine betegnelser for vægt, længde og rumfang.

Denne side er til orientering for det tilfælde at man skal omsætte disse amerikanske mål til danske.

Amerikansk Dansk
1 ounce (oz) 28,35 g
1 pound (1 lb.=16 oz.)  453,6 g
1 ton 907,2 kg
1 inch (in) 2,54 cm
1 foot (1 ft = 12 in) 30,48 cm
1 yard (1 yd = 3 ft) 91,44 cm
1 mile (m) 1,61 km
1 square inch 6,45 cm²
1 square foot 928,8 cm²
1 square yard 0,836 m²
1 square mile 2,589 km²
1 acre 4046,8 m²
1 pint (pt) 0,473 l
1 quart 0,946 l
1 gallon (gal) 3,785 l